how to make a site

Koszty Leczenia Cudzoziemców - медичне страхування іноземців - медицинская страховка иностранцев - medical insurance for foreigners

Jeśli nie masz ubezpieczenia w Polsce ani w innym państwie członkowskim UE/EFTA i nie jesteś obywatelem państwa, z którym Polska podpisała dwustronne porozumienie możesz skorzystać z opieki medycznej odpłatnie. Jeśli masz odpowiednią polisę ubezpieczenia medycznego, np. wymaganą do uzyskania wizy wjazdowej Schengen lub wizy krajowej, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) rozliczy koszty opieki medycznej z twoim towarzystwem ubezpieczeniowym. 


ADRES
Urząd Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa

KONTAKT
Email: biuro@redder.pl
Telefon: 696 142 696
Telefon: 604 334 784